tư duy tích cực

Ngày xưa có một con bò, Camilo Cruz – Diệt bò chưa diệt tận gốc

Ngày xưa có một con bò, Camilo Cruz – Diệt bò chưa diệt tận gốc

Thứ làm nên sự tắc nghẽn trong cuộc đời của một người đó chính là tâm trí của kẻ đó, nó sinh ra đủ các loại lý lẽ chất chứa nỗi sợ hãi khiến hắn không thể hành động được. Nếu như suy nghĩ là đầu vào thì hành động chính là đầu ra. Một…

Back to site top