tự chủ

Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ

Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ

(1137 chữ, 4.5 phút đọc) “Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường.” — Lão Tử

Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

(1419 chữ, 5.5 phút đọc) Người ta cư xử thế nào cũng chẳng can hệ gì đến bạn. Vui vẻ là do bạn tự có sẵn bên trong mình.

Back to site top