trường phái

Trào lưu hội họa ấn tượng là gì?

Trào lưu hội họa ấn tượng là gì?

Trường phái ấn tượng đánh dấu một bước tiến quan trọng của hội họa. Cái tên “ấn tượng” do các nhà phê bình gọi theo một bức tranh nổi tiếng của Claude Monet – Impression, soleil levant (Ấn tượng mặt trời mọc).

Trường phái chấm họa – Pointillism

Trường phái chấm họa – Pointillism

Pointillism là gì? Pointillism là một phong trào được khởi xướng bởi hai nhà tiên phong Georges Seurat và Paul Signac. Nếu hội họa truyền thống là sự kết hợp…

Back to site top