trái đất

Tại sao chúng ta cần yên lặng mỗi ngày?

Tại sao chúng ta cần yên lặng mỗi ngày?

(1073 chữ, 4 phút đọc) Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta.” – Thích…

Ảo tưởng về sự tách biệt – Nguyên nhân của mọi vấn đề

Ảo tưởng về sự tách biệt – Nguyên nhân của mọi vấn đề

(700 chữ, 3 phút đọc) Không nhìn thấy sự thiêng liêng và giá trị của Thiên nhiên là nguyên nhân sâu xa của hầu hết các vấn đề của con người. Suy nghĩ rằng tiền là quan trọng nhất đã làm chúng ta mù quáng. Hiểu được cách chúng ta kết nối với Mẹ Trái…

Cỏ dại là gì? Là một loài cây mà đức hạnh của nó vẫn còn chưa được khám phá

Cỏ dại là gì? Là một loài cây mà đức hạnh của nó vẫn còn chưa được khám phá

(1238 chữ, 5 phút đọc) Chúng hiện diện ở những nơi cần sự hiện diện của chúng. Vấn đề ở đây không phải là loài người chúng ta cần chúng mà là Đất cần đến chúng. Một Khi Đất tốt, con người cũng từ đó mà sống tốt theo.

Bạn và Thiên Nhiên là một

Bạn và Thiên Nhiên là một

(1498 chữ, 6 phút đọc) Cái cây kia là sự lao động miệt mài của bạn, hoa trái kia là thành quả và niềm vui của bạn, và hạt giống kia là trí tuệ tiềm năng ẩn giấu trong bạn.

Bài học từ thiên nhiên

Bài học từ thiên nhiên

(1671 chữ, 6.5 phút đọc) Thiên nhiên là hiện thân cho một đẳng cấp cần học tập, không phải để lợi dụng.

Thức nhưng chưa Tỉnh

Thức nhưng chưa Tỉnh

(1400 chữ, 6 phút đọc) Tôi đang trong nhà sách ngồi trên một chiếc ghế với xung quanh mình là cả ngàn cuốn sách. Tri Thức cũng giống như Vũ Trụ bao la, nơi những tâm hồn Tỉnh Thức luôn say đắm.

Ân sủng nữ tính từ Mẹ Trái Đất

Ân sủng nữ tính từ Mẹ Trái Đất

(2223 chữ, 9 phút đọc) Hãy nhìn xem mẹ Trái Đất có cố nắm giữ lấy Mặt Trời không? Cô ấy có hối hả cho hạt mầm nảy nở không? Cô ấy có áp lực khi xây mấy ngọn núi lửa chưa thành không?

Back to site top