trách nhiệm

Lên núi sống liệu có được bình an?

Lên núi sống liệu có được bình an?

(1074 chữ, 4 phút đọc) Nếu ai đó nói với bạn rằng “Lên núi sống thích lắm” hay “về quê trồng rau vui lắm” thì họ đang mô tả thực tại của họ, phù hợp với họ trong thời điểm đó. Lựa chọn ấy, con đường ấy có thể phù hợp với bạn, có thể…

Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

(1419 chữ, 5.5 phút đọc) Người ta cư xử thế nào cũng chẳng can hệ gì đến bạn. Vui vẻ là do bạn tự có sẵn bên trong mình.

Suy ngẫm về loài người qua trò chơi Minecraft

Suy ngẫm về loài người qua trò chơi Minecraft

(1558 chữ, 6 phút đọc) Steve có quyền than với người chơi rằng anh ta thật sự mệt mỏi, lẽ ra anh ta nên là một người hái lượm, chứ không phải tiếp tục nhọc công cày ruộng, nối dây điện và giết quái.

Thật ngớ ngẩn khi phó mặc cuộc đời mình cho số phận

Thật ngớ ngẩn khi phó mặc cuộc đời mình cho số phận

(869 chữ, 3.5 phút đọc) Số phận đã quyết định cậu trở thành một nhà bác học, một thiên tài rồi, và cậu chẳng cần phải nỗ lực làm gì, cứ nằm ở nhà xem ti vi chờ đợi đến ngày cậu trở thành thiên tài.

Back to site top