tốc độ

Sống chậm lại để sống lâu và có cuộc sống chất lượng hơn

Sống chậm lại để sống lâu và có cuộc sống chất lượng hơn

(1294 chữ, 5 phút đọc) Sống chậm không phải là tối thiểu hoá nỗ lực mà là tối ưu hoá chính nỗ lực đó. Bạn bỏ ra ít hơn, nhưng nhận được nhiều hơn vì sự chú tâm và tỉ mỉ của mình.

Back to site top