tinh tấn

Đi qua những thống khổ của tâm hồn

Đi qua những thống khổ của tâm hồn

(1716 chữ, 7 phút đọc) Không một nỗi đau hay khó khăn nào có thể làm phiền người đó được nữa, khi họ đã không còn nhìn chúng như một sự phiền nhiễu, mà như một lời nhắc đanh thép về điều quý giá mà họ đang rất cần, chính là sự tinh tấn hướng…

Back to site top