tính nữ

Đàn ông chinh phục thế giới – Đàn bà chinh phục đàn ông

Đàn ông chinh phục thế giới – Đàn bà chinh phục đàn ông

(1102 chữ, 4 phút đọc) Như một định mệnh quái đản và khó lòng tránh khỏi, đàn bà sinh ra với chức năng hủy hoại, phá vỡ các cấu trúc – thứ những người đàn ông đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để gầy dựng.

Back to site top