tin tức

Họ có lên tận mặt trăng rồi thì cũng kệ họ

Họ có lên tận mặt trăng rồi thì cũng kệ họ

(1471 chữ, 6 phút đọc) Điều duy nhất tôi có được ở những tin dữ mà thời đại đang cập nhật mỗi ngày, duy nhất chỉ là nỗi sợ hãi. Bố mẹ tôi luôn đọc báo xem thời sự, đâm ra lo sợ, bất kể muốn làm gì, họ đều lo sợ.

Back to site top