tiêu cực

Mạng xã hội và những mặt tối của con người

Mạng xã hội và những mặt tối của con người

(1493 chữ, 5.5 phút đọc) Mạng xã hội quyến rũ ta với nhiều chức năng hấp dẫn là nhiệm vụ của chúng. Việc quyết định sử dụng chúng để rồi gây ra hậu quả như thế nào hoàn toàn là do chúng ta quyết định…

Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại

Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại

(1655 chữ, 6.5 phút đọc) Mọi thứ sẽ được chuyển hoá, biến đổi bằng sự chú ý của cá nhân; và được bành trướng, nảy nở bởi sự chú ý của tập thể.

Back to site top