tiềm thức

Bạn là người kiến tạo thực tại của chính mình

Bạn là người kiến tạo thực tại của chính mình

(1712 chữ, 7 phút đọc) Nắm được những bí mật của thực tại, các bậc thánh không chạy đi kiếm thật nhiều tiền, hay kết giao thật nhiều mối quan hệ. Họ nhận ra rằng những điều kia chỉ là bề nổi hình tướng, tạm thời.

Back to site top