thực hành

Tự học – Phần 5: Đừng trở thành một tên mọt sách

Tự học – Phần 5: Đừng trở thành một tên mọt sách

(3299 chữ, 13 phút đọc) Việc vận dụng kiến thức không phải là kết thúc của việc học, mà là sự hoàn thiện của việc học.

“Có thực mới vực được đạo” nên hiểu thế nào cho đúng?

“Có thực mới vực được đạo” nên hiểu thế nào cho đúng?

(1244 chữ, 5 phút đọc) Cái “thực” nên được hiểu là việc một người đưa đạo vào trong đời sống, thấm nhuần vào chính mình mỗi phút giây, giúp người đó sống hướng thượng tiến hóa, chứ không phải “thực” là bỏ cơm vào miệng, đút tiền vào túi còn tâm linh thì để mặc…

Back to site top