thực dưỡng

Câu chuyện của nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng về cách tạo ra những đứa con thông minh (Luật hấp dẫn)

Câu chuyện của nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng về cách tạo ra những đứa con thông minh (Luật hấp dẫn)

(2639 chữ, 10.5 phút đọc) Con gái Lương Phụng Tiên của tôi lúc đó thay vì đặt thêm vô số câu hỏi đã chuẩn bị trước, Tiên nói với tôi: “Con biết ơn ba mẹ thật nhiều, vì ba mẹ quá khôn ngoan, đã chuẩn bị quá kỹ càng nên chúng con khôn ngoan vượt…

Back to site top