thù hận

Đồi gió hú (Emily Bronte) – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau

Đồi gió hú (Emily Bronte) – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau

(2217 chữ, 9 phút đọc) Hiếm có một cuốn sách nào mà các nhân vật nói trực diện vào cõi linh hồn mình, nơi nằm sâu hơn cả những ý tưởng hay những cảm xúc yêu ghét thông thường. Có một cái gì đó xuyên thấu vào tận tâm can, những lời thoại như được…

Back to site top