Thoth

7 nguyên lý Hermetic vĩ đại – Giáo huấn của Thoth

7 nguyên lý Hermetic vĩ đại – Giáo huấn của Thoth

(1875 chữ, 7.5 phút đọc) “Có 7 nguyên lý của sự thật; Người biết và thấu hiểu những nguyên lý này sẽ sở hữu chiếc chìa khóa pháp thuật mà trước khi chạm tới thì mọi cánh cửa của ngôi đền liền mở ra.” – Kỳ thư Kybalion

Back to site top