thông tin

Đầu tư là đứng trên vai những người khổng lồ

Đầu tư là đứng trên vai những người khổng lồ

(741 chữ, 3 phút đọc) “Nếu bạn không tìm cách khiến cho tiền của mình làm việc lúc đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc suốt đời.” – Warren Buffett

Mạng xã hội và những mặt tối của con người

Mạng xã hội và những mặt tối của con người

(1493 chữ, 5.5 phút đọc) Mạng xã hội quyến rũ ta với nhiều chức năng hấp dẫn là nhiệm vụ của chúng. Việc quyết định sử dụng chúng để rồi gây ra hậu quả như thế nào hoàn toàn là do chúng ta quyết định…

Trải nghiệm đọc sách và viết 5 ghi chép mỗi ngày

Trải nghiệm đọc sách và viết 5 ghi chép mỗi ngày

(928 chữ, 4 phút đọc) Việc đọc và viết lại các ghi chép mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà là một niềm vui, một sổ tiết kiệm chắt lọc lại những thông tin, kiến thức, các ý tưởng, mà bộ nhớ ngắn hạn trong não không thể ghi nhớ hay thấu hiểu ngay…

Back to site top