thiền

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Phật Giáo

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Phật Giáo

Có lẽ với đông đảo người đọc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh không còn xa lạ. Ông là một trong những đại Thiền sư nổi tiếng nhất thế giới, người được các Phật tử xem như…

Ngộ nhận về 49 ngày thiền

Ngộ nhận về 49 ngày thiền

Như dây đàn không quá chùng cũng không quá căng, đừng trở nên tầm thường nhưng cũng đừng tìm thứ phi thường. “Tâm bình thường là đạo.”

Giam mình ở nhà – Một bài kiểm tra để nâng cấp thái độ sống

Giam mình ở nhà – Một bài kiểm tra để nâng cấp thái độ sống

(1202 chữ, 5 phút đọc) Cả thế giới bị đặt trong tình huống thích nghi hoặc bị đào thải, đó chính là hiện trạng mà chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy không ưng ý.  Nhưng nếu suy nghĩ tích cực, đây là cơ hội quý giá để bạn khám phá…

Lý thuyết có cần thiết, hay chỉ cần trải nghiệm?

Lý thuyết có cần thiết, hay chỉ cần trải nghiệm?

(913 chữ, 4 phút đọc) Khi muốn nghiên cứu về thiền, tôi có thể xin đại vào một cái thiền viện rồi người ta hướng dẫn. Nhưng tôi có thể đọc sách tìm hiểu sâu rằng thiền có nhiều loại, thiền sao cho phù hợp.

Back to site top