Thiên Chúa giáo

Phân tích Justice League của Zack Snyder dưới góc nhìn tôn giáo

Phân tích Justice League của Zack Snyder dưới góc nhìn tôn giáo

(2400 chữ, 10 phút đọc) Trong review này mình sẽ không bàn đến việc so sánh các chi tiết, thủ pháp, kỹ xảo, tình tiết cùng ba nghìn cái tủn mủn khác giữa phiên bản Justice League 2017 của Joss Whedon và 2021 của Zack Snyder. (Điều này đã có hàng trăm review của các…

Thượng Đế của em ở đâu?

Thượng Đế của em ở đâu?

Osho từng nói chỉ cần 10% nhân loại có thể thiền định, thì cả nhân loại có thể được tái sinh trong hoà bình và tình yêu. Tôi cho rằng, việc rao giảng về hình phạt đời đời là sự bôi nhọ Thượng Đế tình yêu và bao dung.

Back to site top