thiện ác

Vì sao Thượng Đế lại không ban thưởng cho người tốt?

Vì sao Thượng Đế lại không ban thưởng cho người tốt?

(879 chữ, 3.5 phút đọc) Đừng than phiền rằng tại sao Thượng Đế lại không yêu thương người tốt và trừng phạt kẻ xấu! Hãy xem hết câu chuyện này, bạn sẽ hiểu ra đây mới là là dụng ý của Thượng Đế

Back to site top