Tesla

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

(814 chữ, 3 phút đọc) Có hai kiểu tư duy sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời mà bạn có thể chọn cho mình: Tư duy chữ I và tư duy chữ T. Tư duy chữ I là một đường thẳng và không có biên độ mở rộng. Tư duy chữ I là tư duy…

Back to site top