Tâm Sự

Ẩn sâu trong nỗi sợ cô đơn là ham muốn thoát khỏi cô đơn

Ẩn sâu trong nỗi sợ cô đơn là ham muốn thoát khỏi cô đơn

Thẳm sâu bên trong nỗi sợ cô đơn là ham muốn thoát khỏi cảnh cô đơn.

Back to site top