tác phẩm

Edgar Degas và các họa phẩm tại New Orleans

Edgar Degas và các họa phẩm tại New Orleans

Trong khi hầu hết các họa sĩ theo trường phái Ấn tượng đều gắn Thế giới Mới, Edgar Degas là người duy nhất từng đặt chân đến Mỹ và tạo ra tác phẩm ở đó.

7 tuyệt phẩm của Van Gogh có lẽ bạn chưa biết đến

7 tuyệt phẩm của Van Gogh có lẽ bạn chưa biết đến

Chắc hẳn không ai là không biết đến tác phẩm Starry Night của danh họa nhưng ở đây chúng tôi muốn vượt xa hơn thế.

Back to site top