Susie Morgenstern

Những lá thư không gửi, Susie Morgenstern – Để khóc, để cười và để yêu thương

Những lá thư không gửi, Susie Morgenstern – Để khóc, để cười và để yêu thương

Các nhân vật trong cuốn truyện này đầy ắp tình yêu. Họ nương tựa và ôm ấp lẫn nhau, giống như rừng già sẽ chẳng gục ngã khi ở tận dưới lớp đất sâu là những bộ rễ đan cài. Chỉ có ở trong gian nan thử thách thì chúng ta mới dễ dàng nhận…

Back to site top