Steve Jobs

3 giai đoạn quan trọng trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời bạn

3 giai đoạn quan trọng trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời bạn

(1896 chữ, 7.5 phút đọc) Cuối cùng bạn nhận ra một điều không thể thú vị hơn – thực tại lý tưởng có thể tồn tại thông qua chính bản thân bạn, những gì bạn làm và những gì bạn nhận biết được qua 30 năm đầu tiên.

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

(814 chữ, 3 phút đọc) Có hai kiểu tư duy sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời mà bạn có thể chọn cho mình: Tư duy chữ I và tư duy chữ T. Tư duy chữ I là một đường thẳng và không có biên độ mở rộng. Tư duy chữ I là tư duy…

Back to site top