Socrates

Bạn có đang chú ý tới những điều bạn đang chú ý tới?

Bạn có đang chú ý tới những điều bạn đang chú ý tới?

(1155 chữ, 5 phút đọc) “Chánh niệm giúp được gì cho tôi? Tại sao tôi nên chánh niệm?” Socrates (được đa số mọi người xem là “ông tổ” của triết học) đã trả lời câu hỏi này vào năm 399 trước công nguyên.

Back to site top