sở thích

Đừng hành xác mình vào những việc cậu không thích nữa

Đừng hành xác mình vào những việc cậu không thích nữa

(1075 chữ, 4 phút đọc) Tớ bỏ nhiều thứ rồi, nó không khó như cậu vẫn nghĩ. Tớ đã làm điều đó trong suốt cuộc đời mình.

Back to site top