sinh viên

Game đã cho mình những gì?

Game đã cho mình những gì?

(1697 chữ, 6.5 phút đọc) Những ai sinh ra và lớn lên trong cuối thập kỷ 1990 đều chẳng lạ gì việc ai đó kè kè cuốn từ điển để có thể hiểu các nhân vật trong Final Fantasy, Resident, Evil đang nói gì và phải làm thế nào để chơi tiếp game.

Back to site top