Shunyamurti

Những phương pháp thực tập tâm linh từ các nền văn hóa – (Phần 1) Truyền thống Yoga của Ấn Độ Cổ Đại

Những phương pháp thực tập tâm linh từ các nền văn hóa – (Phần 1) Truyền thống Yoga của Ấn Độ Cổ Đại

(1668 chữ, 7 phút đọc) “Như chú ong gom mật từ nhiều loài hoa khác nhau, một người thông tuệ tiếp thu cốt lõi của mọi loại kinh sách từ các nền văn hóa và nhìn thấu được sự hướng thiện trong mọi tôn giáo.” – Mahatma Gandhi

Sự hình thành của Bản ngã (Ego) – Vì sao cái tôi cá nhân của bạn chỉ là ảo tưởng

Sự hình thành của Bản ngã (Ego) – Vì sao cái tôi cá nhân của bạn chỉ là ảo tưởng

(1800 chữ, 7 phút đọc) Bài viết này dành cho những ai muốn hiểu rõ về bản chất của chính mình. Chỉ khi có cái nhìn sâu sắc hơn về chính mình thì bạn mới có thể có được cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới.

Back to site top