shawshank

The Shawshank Redemption (1994) – Nhà tù Shawshank – Bộ phim hay nhất tôi từng xem

The Shawshank Redemption (1994) – Nhà tù Shawshank – Bộ phim hay nhất tôi từng xem

Áp lực và thời gian sẽ làm cho cho những bức tường trở nên dễ dàng xuyên thủng bởi một cái búa nhỏ. Nhưng với những thứ sinh ra để đứng vững thì thời gian chỉ làm cho nó trở nên vĩ đại hơn mà thôi. The Shawshank Redemption (tạm dịch là Nhà tù Shawshank),…

Back to site top