sẵn sàng

Khổ đau là sự chọn lọc tự nhiên

Khổ đau là sự chọn lọc tự nhiên

(1374 chữ, 5 phút đọc) Sẽ luôn có những hoàn cảnh, những tình huống hay câu chuyện để làm lộ ra đâu là người yếu và đâu là kẻ mạnh, đâu là phẩm chất thoái hóa cần gỡ bỏ và đâu là phẩm hạnh tiến hóa cần vun vén.

Sẵn sàng không phải là cảm xúc nhất thời

Sẵn sàng không phải là cảm xúc nhất thời

(1193 chữ, 4.5 phút đọc) Người ta tưởng rằng cứ “quăng bản thân mình vào vực thẳm” là thấy được ngay “chiếc giường tơ êm ái.” Đôi khi, sự êm ái ấy chỉ được ban tặng sau khi bạn đủ sức mạnh để trải qua một cuộc rèn thân khắc nghiệt từ người thầy cuộc…

Hãy đi tìm con đường của riêng mình

Hãy đi tìm con đường của riêng mình

(1683 chữ, 6.5 phút đọc) Nếu chú ý cao độ, bạn sẽ thấy “thông điệp” ở khắp mọi nơi, dù chỉ trong một hòn đá bên đường, trong một cái gãi lưng hay trong một lần ngoảnh đầu nhìn sang bên trái.

Back to site top