samadhi

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (Thiền quán Vipassana)

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (Thiền quán Vipassana)

(748 chữ, 3 phút đọc) Nói về thiền thì có nhiều quan niệm, trường phái, cách thức khác nhau, nhưng bài này tôi chỉ xin chia sẻ hiểu biết cá nhân của mình về những khái niệm ý niệm cơ bản và cách ngồi thiền cho những người đang muốn tập ngồi thiền nhưng chưa…

Back to site top