quy luật

Phong trào nữ quyền hay sự ngụy biện người rơm mang quy mô tập thể?

Phong trào nữ quyền hay sự ngụy biện người rơm mang quy mô tập thể?

(1892 chữ, 7.5 phút đọc) Nữ quyền xong xuôi mà vẫn nghĩ mình còn nữ tính thì chẳng khác nào chuyện đi về quá khứ giết ông nội mà mong rằng khi quay lại hiện tại mình vẫn còn sống.

Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng

Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng

(1889 chữ, 7.5 phút đọc) Ở đây chẳng hề có chuyện gì liên quan đến con người, văn hóa hay truyền thống cả, tất cả là vấn đề về năng lượng.

Back to site top