quá khứ

Người trẻ mơ đi đến tương lai, người già mơ trở về quá khứ

Người trẻ mơ đi đến tương lai, người già mơ trở về quá khứ

(655 chữ, 2.5 phút đọc) Người trẻ luôn mong đến tương lai. Họ có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Chỉ ước sao ngày mai đến thật nhanh để có thể bắt tay vào hành động.

Back to site top