phụng sự

Chí Tôn Ca – Hơi thở từ Trời – Bài ca giác ngộ

Chí Tôn Ca – Hơi thở từ Trời – Bài ca giác ngộ

(1954 chữ, 8 phút đọc) Trải qua nhiều đau thương và nhận ra sự phù phiếm của đời thường khiến tôi kiên quyết chối từ lối sống giả dối mà văn hoá, xã hội đã lập trình, áp chế với đại đa số mọi người.

Back to site top