phù thủy

Sinh vật huyền bí – Tội ác của Grindelwald – Kỹ xảo hoành tráng nhưng nội dung rối rắm

Sinh vật huyền bí – Tội ác của Grindelwald – Kỹ xảo hoành tráng nhưng nội dung rối rắm

(1308 chữ, 5.5 phút đọc) Nếu ai chưa từng xem phần thứ nhất và series Harry Potter thì rất khó nắm bắt diễn biến câu chuyện cùng các ý đồ tác giả muốn truyền tải.

Back to site top