phụ thuộc

Liệu có tồn tại tình yêu chạm đến tự do?

Liệu có tồn tại tình yêu chạm đến tự do?

(991 chữ, 4 phút đọc) Hai người yêu nhau mà không cần nhau, có cũng được, không cũng chẳng sao, điều đó liệu có ý nghĩa gì.

Back to site top