phong thủy

Ý nghĩa của câu nói “Tâm sinh tướng”

Ý nghĩa của câu nói “Tâm sinh tướng”

Trong văn hóa truyền thống của cả Phật gia và Đạo gia đều có quan niệm rằng: “Tâm sinh tướng, cảnh tùy tâm chuyển”. Ý nghĩa của câu nói tâm…

Phong thủy tốt nhất đời người mà ai cũng nên biết để tận dụng

Phong thủy tốt nhất đời người mà ai cũng nên biết để tận dụng

Lời nhắn nhủ của thầy phong thủy đến người đàn ông trong câu chuyện xem phong thủy dưới đây rất đáng để mỗi chúng ta tham khảo! Câu chuyện thú…

Back to site top