phông nền

30 cách chiếu sáng trong studio để chụp chân dung trên phông nền đen

30 cách chiếu sáng trong studio để chụp chân dung trên phông nền đen

Chỉ cần một phông nền đen đơn giản để ánh sáng trở thành tiêu điểm chính. Không cần quá ba đèn, cũng không cần một studio khổng lồ

Back to site top