phong cách

6 họa phẩm đưa Mark Rothko trở thành gương mặt tiên phong của phong cách Color Field

6 họa phẩm đưa Mark Rothko trở thành gương mặt tiên phong của phong cách Color Field

Ông thể hiện cảm xúc phong phú thông qua các tác phẩm với những mảng màu mơ hồ trên những tấm bạt lớn chiếm toàn bộ tầm nhìn của người xem, khơi gợi điều mà mà ông cho là “siêu phàm”.

Back to site top