phép màu

Cầu nguyện là thuốc bổ cho tâm hồn

Cầu nguyện là thuốc bổ cho tâm hồn

(1765 chữ, 7 phút đọc) Mọi lời thỉnh cầu của một tín đồ thành tâm sẽ luôn được Thượng Đế đáp ứng, như một đứa con ngoan cầu xin cha mẹ ban cho một điều lành, thì chẳng cha mẹ nào lại có thể từ chối.

Back to site top