Phát triển

3 giai đoạn quan trọng trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời bạn

3 giai đoạn quan trọng trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời bạn

(1896 chữ, 7.5 phút đọc) Cuối cùng bạn nhận ra một điều không thể thú vị hơn – thực tại lý tưởng có thể tồn tại thông qua chính bản thân bạn, những gì bạn làm và những gì bạn nhận biết được qua 30 năm đầu tiên.

Tôi đã học được gì qua “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”

Tôi đã học được gì qua “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”

(2231 chữ, 9 phút đọc) Trái Đất này bị diệt vong không phải vì thiên nhiên đang suy kiệt mà chính vì sự suy kiệt trong đạo đức, nhân phẩm cũng như các giá trị nhân sinh của con người qua từng thế hệ.

Back to site top