phản ứng

Bộ não của Phật – Hiểu về sự nhạy cảm của não bộ với khổ đau và cách thực hành chánh niệm để loại trừ khổ đau

Bộ não của Phật – Hiểu về sự nhạy cảm của não bộ với khổ đau và cách thực hành chánh niệm để loại trừ khổ đau

(2605 chữ, 10.5 phút đọc) Một điều mỉa mai là khả năng phi thường của bộ não đã phóng đại sự đau khổ của Tam độc cả bên ngoài cuộc sống lẫn bên trong một con người.

Đổ cho thiên hạ cái lỗi của mình

Đổ cho thiên hạ cái lỗi của mình

(1116 chữ, 4.5 phút đọc) Số người bạn đổ lỗi lên đầu sẽ tỷ lệ thuận với những sự tiêu cực mà bạn phải hứng chịu.

Back to site top