Patrick Suskind

Mùi hương (Patrick Suskind) – Khi phép thuật được thấm vào từng con chữ

Mùi hương (Patrick Suskind) – Khi phép thuật được thấm vào từng con chữ

Mùi hương như một cú trip LSD viên mãn dành cho bạn đọc. Ở đó, ta có thể ngửi được mùi ánh nắng, nghe được vị của xác dơi, chạm vào hương sóng biển, nhìn thấy tiếng gà gáy và nếm được những mơn trớn trần tục. Có lẽ sau này, tôi khó lòng tìm…

Back to site top