Osho

Cỏ dại là gì? Là một loài cây mà đức hạnh của nó vẫn còn chưa được khám phá

Cỏ dại là gì? Là một loài cây mà đức hạnh của nó vẫn còn chưa được khám phá

(1238 chữ, 5 phút đọc) Chúng hiện diện ở những nơi cần sự hiện diện của chúng. Vấn đề ở đây không phải là loài người chúng ta cần chúng mà là Đất cần đến chúng. Một Khi Đất tốt, con người cũng từ đó mà sống tốt theo.

Về nỗi sợ chết – Sâu thẳm của sự thấu ngộ là một cái tôi hành động trong ý thức

Về nỗi sợ chết – Sâu thẳm của sự thấu ngộ là một cái tôi hành động trong ý thức

(1264 chữ, 5 phút đọc) Dù chúng ta là ai, đến từ đâu, ngôn ngữ, màu da và chủng tộc khác nhau như thế nào, chúng ta đều có chung một nỗi sợ – sợ cái ta chưa biết.

Mặt trái do con người, tình dục không có tội

Mặt trái do con người, tình dục không có tội

(1672 chữ, 7 phút đọc) Trong tôi đã xuất hiện sự hồ nghi rằng, việc cố tình kìm hãm hoặc làm sai lệch góc nhìn về tình dục của văn hóa, xã hội là một cách để các thể chế ngăn cản sự thức tỉnh của con người về thực tại.

Back to site top