Nikola Tesla

Cầu nguyện Thượng Đế

Cầu nguyện Thượng Đế

(1122 chữ, 4.5 phút đọc) “Món quà của sức mạnh tinh thần đến từ Trời, Thực Thể Thiêng Liêng, và nếu chúng ta tập trung tâm trí vào chân lý đó, chúng ta trở nên đồng nhịp với năng lực vĩ đại này.” – Nikola Tesla

5 cách thực tập giúp bạn gia tăng nhận thức về bản thân và trí tuệ tâm linh mỗi ngày

5 cách thực tập giúp bạn gia tăng nhận thức về bản thân và trí tuệ tâm linh mỗi ngày

(2291 chữ, 9 phút đọc) Bạn tìm kiếm và tập trung vào điều gì, thì bạn sẽ thấy những khía cạnh củng cố cho điều đó. Tương tự, nếu như bạn xem việc tu tập tinh thần là quan trọng nhất, bạn sẽ thấy bài học ở khắp mọi nơi – theo nghĩa đen -…

Áp lực dẫn tới Thần Lực

Áp lực dẫn tới Thần Lực

(1935 chữ, 8 phút đọc) Chính áp lực đời sống là thứ máy ép ra tinh chất của con người, là sức mạnh tinh thần.

Back to site top