nhạy cảm

Đừng bỏ rơi em bé tâm hồn

Đừng bỏ rơi em bé tâm hồn

(1289 chữ, 5 phút đọc) Khi mang trong mình một đứa trẻ tinh thần nhạy cảm và thuần khiết, chúng ta cũng đang vào vị trí của một người mẹ. Vậy đứng trước những đau khóc của đứa con tâm hồn, bạn nên làm gì?

Back to site top