nhân phẩm

20 phẩm hạnh cao quý nhất của con người và cách nuôi dưỡng chúng

20 phẩm hạnh cao quý nhất của con người và cách nuôi dưỡng chúng

(509 chữ, 2 phút đọc) Tu tập để giác ngộ Chân Ngã. Đây là cách rốt ráo nhất vì Chân Ngã sẽ mở ra tất cả các phẩm hạnh của con người.

Đừng cố trở thành người thành công, hãy trở thành người có giá trị

Đừng cố trở thành người thành công, hãy trở thành người có giá trị

(1247 chữ, 5 phút đọc) Và khi có định hướng tiến hóa, tất cả mọi người, mọi sự diễn ra xung quanh đều trao cho bạn cơ hội để chạm tới bản chất chân thực cao quý của mình.

Tôi đã học được gì qua “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”

Tôi đã học được gì qua “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”

(2231 chữ, 9 phút đọc) Trái Đất này bị diệt vong không phải vì thiên nhiên đang suy kiệt mà chính vì sự suy kiệt trong đạo đức, nhân phẩm cũng như các giá trị nhân sinh của con người qua từng thế hệ.

Back to site top