nhân đức

27 sự khác biệt trong nhận thức giữa người nghèo và người giàu

27 sự khác biệt trong nhận thức giữa người nghèo và người giàu

(693 chữ, 2.5 phút đọc) Người nghèo coi việc tích lũy cho riêng mình dẫn đến giàu có. Người giàu coi sự chia sẻ và sự ảnh hưởng tích cực của mình là giàu có.

Back to site top