nguồn sáng

Chụp một bức ảnh ấn tượng với nguồn sáng hậu cảnh như thế nào

Chụp một bức ảnh ấn tượng với nguồn sáng hậu cảnh như thế nào

Ánh sáng mặt trời, ánh sáng từ cửa sổ và đèn chớp chuyên dụng là những nguồn sáng mà các nhiếp ảnh gia ưa thích nhất bởi sự cố định và phổ biến của nó.

Back to site top