ngồi thiền

5 bước để áp dụng Luật hấp dẫn

5 bước để áp dụng Luật hấp dẫn

(608 chữ, 2.5 phút đọc) Một khi bạn có thể tưởng tượng và cảm nhận nó như nó ĐÃ XẢY RA, chắc chắn một ngày nó sẽ được hiện thực hóa.

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (Thiền quán Vipassana)

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (Thiền quán Vipassana)

(748 chữ, 3 phút đọc) Nói về thiền thì có nhiều quan niệm, trường phái, cách thức khác nhau, nhưng bài này tôi chỉ xin chia sẻ hiểu biết cá nhân của mình về những khái niệm ý niệm cơ bản và cách ngồi thiền cho những người đang muốn tập ngồi thiền nhưng chưa…

Back to site top